נזיקין

פגיעה בגוף, נפש או רכוש. מטרת דיני הנזיקין להשיב את המצב לקדמותו כאילו לא אירע ולחלופין, להיטיב הנזק באמצעות תשלום כספי. 

בדיני נזיקין הצדדים בדרך כלל אינם בעלי היכרות קודמת ואירוע הנזק הוא הקושר ביניהם. אירוע הנזק יכול להיות בשל פעולה בסטנדרד נמוך מהמקובל (רשלנות). רשלנות זו יכולה להתרחש בהתנהלות רגילה יום-יומית של אנשים כדוגמת תאונה בין כלי רכב או בפעולה מורכבת כדוגמת ביצוע ניתוח באופן רשלני אשר גרם נזק למטופל. אירוע הנזק יכול גם לנבוע מהפרת חובות המוטלות על פי חוק או תקנות (הפרת חובה חוקית) אשר גרמו לנזק כדוגמת החובה המוטלת על רשות מקומית לדאוג לניקוז יעיל של גשמים. באם לדוגמה לא יצליחו פתחי הניקוז לנקז את המים באופן יעיל בעת גשמים רגילים, תחול על הרשות המקומית אחריות נזיקית לפצות את התושבים בנזקים שנגרמו להם. משרד עורך דין בן חור ששון טיפל ומטפל בהצפות שאירעו באזורים שונים בארץ לרבות ההצפה שארעה בחוף הכרמל (הצפת מושב צרופה) בתביעה של למעלה מ- 20,000,000 ₪ תוך העלאת טענות לרשלנות והפרת חובות חוקיות המוטלות על הגורמים אשר היו אמורים למנוע את ההצפות. 

נזקי גוף בתאונות עבודה ותאונות דרכים הנן פן נוסף של נזקים אשר מטופלים באמצעות דיני הנזיקין. תאונות דרכים מטופלות על פי חוק ספציפי חוק הפיצויים לתאונות דרכים אשר עיקרו מייתר את הצורך בבחינת האשם בתאונה ומטיל את חובת הפיצוי על חברת הביטוח שביטחה את כלי הרכב. גם אם לא היה ביטוח לרכב הקימה מדינת ישראל את חברת קרנית אשר משמשת כחברת ביטוח לחסרי הביטוח. 


דף הבית טלפון