משפחה

חוק הירושה קובע דרכים להותרת עזבון הנפטר ליורשים, וזאת ללא צורך בהתערבות כלשהי של היורשים ו/או המוריש טרם הפטירה.
חוק הירושה מאפשר למוריש לקבוע דרכי הותרת עזבונו ליורשים באמצעות "צוואה" אשר גוברת על הוראות חוק הירושה. באופן זה יכול אדם להמשיך ולשלוט ברכושו אף לאחר פטירתו. 


דף הבית טלפון