הפרת חוזה

חברה בע"מ, לקוחה של משרד עורך דין בן חור ששון, המתמחה בביצוע סריקה של ארכיונים התקשרה עם עמותה לביצוע סריקת ארכיון היסטורי.
ביצוע הפרויקט החל בשנת 2001 בהתקשרות בחוזה מקוצר שהכינו הצדדים הקרוי חוזה בראשי פרקים. העבודה פסקה בסוף שנת 2001 בשל אי סדרים כספיים בעמותה.

בשנת 2003 פנתה מנכ"ל העמותה לחברה וביקשה להמשיך את ביצוע הפרויקט תוך התחייבות לתשלום עבור הסריקות שמתבצעות. לאחר ביצוע עבודה בסכום של למעלה מ- 200,000 ₪ כאשר בידי החברה עבודה נוספת בסכום של למעלה מ- 100,000 ₪ נוספים סירבה העמותה לשלם לחברה עבור העבודה שבוצעה. 

החברה פנתה בשנת 2004 למשרד עורך דין בן חור ששון לטיפול בחוב. לאחר מסכת התכתבויות הוגשה בשנת 2004 תביעה כנגד העמותה על סכום של 699,000 ₪ בגין הפרת חוזה וביטול המשך הפרויקט שהובטח לחברה. 


דף הבית טלפון