דיני עבודה יחסי עובד מעביד

בין כל עובד ומעביד קיים הסכם עבודה, בכתב או בע"פ. במערכת היחסים ההסכמית הזו משולבים חוקים, תקנות, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים ופסיקה רבה של בתי הדין לעבודה אשר יוצרים מארג כולל של זכויות וחובות העובד והמעביד.

יחסי עבודה נוטים להיות יחסים מתמשכים ומשתנים בין עובד ומעסיק כאשר יחסי הכוחות בין הצדדים אינו בהכרח שווה. לשם איזון בין הצדדים ראוי כי ייחתם חוזה עבודה בהתאם לחוק תנאי עבודה 2002 אשר מפרט מהם התנאים לפיהם מועסק העובד, מהם זכויותיו וחובותיו.

גם אם לא קיים הסכם עבודה בכתב, מערכת היחסים והנוהג הנוהג בין הצדדים משלימים למעשה את תנאי העבודה של העובד. במקרה כזה יש צורך להוכיח את הנוהג בין הצדדים ולשם כך נעזרים בתלושי השכר ובמכלול התנאים שקיבל העובד בתקופת עבודתו. הוכחה זו אפשרית אולם רצוי לקבל ייעוץ מקצועי למיצוי מלא של הזכויות ומאידך למניעת דרישות לא הגיוניות של העובד. כמו תמיד, בעת חתימה על מסמכים, יש לקרוא אותם היטב, במיוחד בעת סיום יחסי העבודה. דבר זה עשוי לחסוך בעיות ואף למנוע ויתור בלתי חוזר על זכויות, ממנו יהא קשה מאוד ואף בלתי אפשרי לחזור.

בעת פנייה של עובד למשרד עו"ד בן חור ע. ששון, תיערך בדיקה מקצועית ויסודית של הזכויות להן הוא זכאי. משרד עו"ד בן חור ששון ייצג את העובד בכל הקשור בזכויותיו מול המעסיק ועורכי הדין שלו.

בעת פנייה של מעסיק למשרד עורך דין בן חור ע. ששון תתבצע בדיקה והתאמה במידת הצורך של הסכמי העבודה אשר משמשים את המעסיק בהתקשרות עם העובדים, תוך מתן דגש על הגנה והקטנת הסיכון באופן מרבי. למשרד עורך דין ששון ניסיון רב בטיפול בדרישות עובדים ומעסיקים וישמש דובר ומייצג בכל אופני ההתקשרות בין הצדדים לרבות בבית הדין לעבודה או בהליכי שימוע. 

משרד עורך דין בן חור עובדיה ששון מייצג עובדים ממגוון תחומים לרבות מנהלי חברות ציבוריות ופרטיות, עובדי היי-טק, רוקחים, אנשי מעבדות, שומרים, מאבטחים, גננות, עובדות נקיון ותחומים נוספים. משרד עורכי דין בן חור ששון מייצג מעסיקים בתחומים שונים לרבות חברות שמירה ואבטחה, חברות היי-טק, מפעלי ייצור, ומעסיקים נוספים. 


דף הבית טלפון