דיני עבודה

משרד עורך דין בן חור ששון מייצג שומרים רבים כנגד חברות שמירה ואבטחה שונות לעמידה על זכויות השומרים והמאבטחים. כפי שידוע לשומרים ולמאבטחים קימות זכויות רבות אותן הם אינם מקבלים ועמידה על זכויות אלו משפרת את מצבם הכלכלי ומשפרת את מצבם של עובדים נוספים שעובדים עבור חברות שמירה ואבטחה. דוגמה יפה לכך ניתן לראות בתביעה שהוגשה כנגד חברת שמירה אשר נהגה לשלם לשומרים משכורות לאחר 15 לחודש העוקב.

תביעה שהוגשה לבית הדין לעבודה נפסק כי תשלום לאחר ביום ה- 9 לחודש העוקב מהווה הלנת שכר וחייבה את החברה בתשלום פיצויי הלנת שכר משמעותיים לעובד. מאז מתן פסק הדין החלה חברת השמירה להקדים את מועד התשלום של משכורת כל העובדים של החברה בסמוך למועד החוקי ובכך יצאו מאות עובדי חברת השמירה נשכרים. 


דף הבית טלפון