דיני עבודה

פרשות לביטוח אבדן כשר עבודה - לקוח של משרד עורך דין בן חור ששון עבד במשך שנים רבות בענף הגומי. על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים חובה על המעסיק לבטח את העובד בביטוח אבדן כשר עבודה ולהפריש עבורו את הפרמיות בכל חודש. המעביד התרשל ואף מעל בתפקידו ולמרות שניכה משכרו של העובד את תשלומי הביטוח, לא העביר המעביד את הסכומים לחברת הביטוח.

חברת הביטוח ביטלה את פוליסת הביטוח ובכך עמד התובע בפני שוקת שבורה שכן המעביד מכר את כל הציוד של החברה לחברה אחרת ולא ניתן להיפרע מהחברה שהפעיל המעסיק. הלקוח הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בדרישה להרמת מסך כנגד בעלי המניות של החברה המעסיקה ולאחרוני ניתן פסק דין בהעדר הגנה המחייב את החברה המעסיקה ואת בעלי המניות באופן אישי בתשלומי אבדן כשה עבודה המגיע לסכום של למעלה מ- 400,000 ₪. 


דף הבית טלפון